Koupili jste v loňském roce nemovitost? Nezapomeňte na daňové přiznání!

Pokud jste se v loňském roce stali majiteli nemovitosti, máte čas do konce ledna podat daňové přiznání. To bude sloužit jako základ pro budoucí platby daně z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti). Předmětem daně nejsou jen domy a byty, ale také pozemky, zdanitelné stavby nebo nebytové prostory. Na co nezapomenout? 

Jak je to s termíny

Daň z nemovitých věcí je třeba uhradit nejpozději do konce května, samotné přihlášení k dani, resp. daňové přiznání se však podává pouze jedenkrát, a to rok následující po tom, co nový majitel nemovitost pořídil. Kupující se přihlašuje jako nový plátce daně a prodávající se odhlašuje a tím informuje finanční úřad, že již tato povinnost pro něj neplatí. Podání je třeba učinit do 31. ledna.

Rozhodným datem změny (ve většině případů je jím zápis nového majitele nemovitosti) je konec roku, tedy 31. prosinec. U nemovitostí, které jsou již podané na katastru, ale stále probíhá přepis na nového majitele, bude přiznání k dani podáno až o rok později, tedy v lednu následujícího roku.

Nejen pro nové majitele

Daňové přiznání se netýká jen nemovitostí s novými majiteli, ale také těch, u jejichž nemovitosti došlo v roce 2022 k zásadní změně jako je například kolaudace, změna způsobu užívání nebo vynětí z půdního fondu. Povinnost platí ale také v případě úpravy výměry pozemku, nové přístavby, nástavby nebo naopak u částečné likvidace částí domu. Všechny tyto změny totiž ovlivňují výpočet výše daně. Pokud jste daň již v minulosti platili a nedošlo k žádné zásadní změně, můžete zůstat v klidu. V takovém případě není třeba přiznání znovu podávat.

V případě nového spoluvlastnictví nemovité věci stačí, aby přiznání k dani podal jeden ze spoluvlastníků jako zástupce za všechny. Můžete tak ale učinit i samostatně, tedy podat každý daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl.

Kde a jakým způsobem daňové přiznání podat

Daňové přiznání se podává u finančního úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Podání lze učinit osobně nebo elektronicky na portále www.daneelektronicky.cz vyplněním formuláře a odesláním prostřednictvím datové schránky. Pokud nemáte možnost ani povinnost využít datového podání, lze formulář vyplnit, vytisknout a fyzicky či poštou poslat na příslušný úřad.

Samotná daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května. Od finančního úřadu majitelé nemovitostí každým rokem dostanou informaci o výši daně a termínu uhrazení. Toto probíhá již automaticky a majitelé nemusí podnikat žádné další kroky.

Zanechte komentář

two × one =

Mgr. Filip Tretiník

Majitel – RE/MAX Diamond Group
Felklova 2017
PSČ 25263, Roztoky
IČO: 61048399

Tel: +420 608 055 943
Mail: filip.tretinik@re-max.cz