Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Nově nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., kterým se ruší daň z nabytí nemovitosti a má ještě další dopady na nemovitosti a jejich financování

Výše uvedený zákon obsahuje 3 zásadní věci:

zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:

  • daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v budoucnosti
  • daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v minulosti, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. 3. 2020 – tj. pokud došlo k provedení vkladu vlastnického práva do KN v průběhu měsíce prosince 2019 a dále

prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci:

  • od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let,
  • od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby
  • rozhodující je datum podání návrhu na vklad do KN – pro podání po 31.12.2020 platí prodloužený časový test (10 let)

snížení horního limitu částky úroků z hypoték, o které je možné snížit základ daně z příjmů:

  • zachována možnost odpočtu úroků z hypoték od základu daně z příjmů
  • částka možného odpočtu úroků z hypoték se snižuje z částky 300 tis. na 150 tis. Kč
  • rozhodující je sjednání hypotéky po 1. 1. 2021

Zanechte komentář

two × four =

Mgr. Filip Tretiník

Majitel – RE/MAX Diamond Group
Felklova 2017
PSČ 25263, Roztoky
IČO: 61048399

Tel: +420 608 055 943
Mail: filip.tretinik@re-max.cz