Prodej nemovitosti na cizím pozemku  – předkupní právo

V naší realitní praxi se poměrně často setkáváme se situací, kdy nemovitost jednoho vlastníka stojí na pozemku (nemovitosti) jiného vlastníka. Při prodeji takovéto nemovitosti se není čeho obávat, jen je potřeba počítat s časově delším procesem prodeje. Nejčastěji se s tímto setkáváme u garáží a chat v chatových osadách.

Při prodeji nemovitosti (např. garáže) na cizím pozemku je nutné vzít v úvahu zákonné předkupní právo, které má majitel pozemku, na němž garáž stojí. Toto předkupní právo je tzv. zákonné předkupní právo a není proto vyznačeno na výpisu z katastru nemovitostí.

Jestliže prodáváte nemovitost na cizím pozemku, doporučuji svěřit celou transakci zkušenému advokátovi nebo realitní kanceláři, která spolupracuje s kvalitní advokátní kanceláří. Obecný postup v těchto případech je následující:

  • nejdříve dojde k podpisu kupní smlouvy s vyhledaným zájemcem o koupi garáže
  • následně je majitel pozemku pod garáží vyzván, aby uplatnil své předkupní právo a podepsal obsahově totožnou kupní smlouvu, jakou podepsal vyhledaný zájemce o koupi garáže.  Na uplatnění předkupního práva má 3 měsíce.
  • Jestliže majitel pozemku předkupní právo ve lhůtě 3 měsíců využije, kupní smlouva s vyhledaným zájemcem se zruší a majitel pozemku pod garáží podepíše obsahově stejnou kupní smlouvu.
  • Jestliže se majitel pozemku pod garáží předkupního práva písemně vzdá, popř. nechá marně uplynout lhůtu 3 měsíců, pokračuje transakce s vyhledaným zájemce o koupi garáže.

Je důležité zmínit, že předkupní právo mají v těchto případech oba majitelé vůči sobě navzájem. Kdyby tedy chtěl majitel pozemku pod garáží prodat svůj pozemek, musí ho nabídnout majiteli garáže na něm stojící. Proces uplatnění předkupního práva je pak stejný.

Zanechte komentář

1 + 3 =

Mgr. Filip Tretiník

Majitel – RE/MAX Diamond Group
Felklova 2017
PSČ 25263, Roztoky
IČO: 61048399

Tel: +420 608 055 943
Mail: filip.tretinik@re-max.cz